Warsztaty zakupów strategicznych w GKN Driveline Polska

Cena netto: 1900,00 PLN
Ocena szkolenia:
Średnia ocena szkolenia
0,00
Szkolenie po jego zakończeniu może być oceniane przez uczestników.
dolnośląskie
16 godz.
brak danych
Szkolenie tradycyjne,
Logistyka Logistyka Logistyka Logistyka
Biuro
tel.: 61 82 09 267
e-mail: dagmara.kopacka@mpm24.com
22.11.2018

Warsztaty Zakupów Strategicznych

Warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych, zasadach doboru i weryfikacji dostawców.

Warsztaty Zakupów Strategicznych (Strategic Procurement Management) obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na definiowaniu strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych. Szczegółowo omawiają zasady doboru i weryfikacji dostawców, w tym audyty dostawców i analizę ryzyka, potrzebę i kryteria okresowej oceny dostawców, a także definiują niezbędne procesy, dokumenty czy narzędzia pomocne w realizacji zadań zakupów strategicznych.

 

Cele szkolenia:

  • Zrozumienie zakresu działań zakupów strategicznych i podziału odpowiedzialności
  • Określenie obiektywnych kryteriów selekcji i  wyboru dostawcy oraz zakresu okresowej oceny dostawcy
  • Zdefiniowanie prawidłowego procesu ofertowego oraz kryteriów wyboru ofert
  • Zaprojektowanie narzędzi do wyboru dostawców strategicznych bądź krytycznych dla procesu
  • Umiejętność określania kryteriów audytu
  • Zdefiniowanie niezbędnych zapisów kontraktowych oraz załączników do umowy

Profil uczestników:

Kupcy strategiczni oraz osoby z działu sourcingu, czy Supplier Quality Assurance. Osoby z doświadczeniem w zakupach, chcące pogłębić swoją wiedzę, jak również Ci którzy od podstaw chcą zbudować swoją wiedzę w aspekcie strategicznych zakupów.


Forma kursów:

16 godzin lekcyjnych w ciągu 2 dni. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Koszt szkolenia:

1 900.00 pln/szkolenie/osoba
Płatność: na podstawie faktury - po szkoleniu.
1 650.00 pln/szkolenie/osoba
Regulamin promocji.

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)