Warsztaty zakupów operacyjnych w GKN Driveline Polska

Cena netto: 1900,00 PLN
Ocena szkolenia:
Średnia ocena szkolenia
0,00
Szkolenie po jego zakończeniu może być oceniane przez uczestników.
dolnośląskie
16 godz.
brak danych
Szkolenie tradycyjne,
Logistyka Logistyka Logistyka Logistyka
Biuro
tel.: 618209267
e-mail: DAGMARA.KOPACKA@MPM24.COM
25.10.2018

Warsztaty Zakupów Operacyjnych

Warsztaty koncentrują się na operacyjnej części zakupów związanej z zaopatrzeniem w firmie. Nacisk położony jest tu na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym.

Warsztaty Zakupów Operacyjnych (Purchasing Process Operations) koncentrują się na operacyjnej części związanej z zaopatrzeniem w firmie. Główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym. Zagadnienia i aspekty operacyjne w działach zakupowych będą przedstawione w taki sposób, aby uczestnik warsztatów mógł wynieść teoretyczną i praktyczną wiedzę w tym zakresie, a także wybrać aspekty kluczowe dla swojej firmy do wdrożeń lub usprawnień.

 

Cele szkolenia:

  • Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnego dla prawidłowego zdefiniowania potrzeb zakupowych
  • Zrozumienie roli planowania i jego wpływu na poprawność realizowanych zakupów
  • Umiejętność pracy z narzędziami wspomagającymi klasyfikację materiałów – Analiza ABC oraz XYZ
  • Zrozumienie metodologii pracy w systemie klasy MRP II
  • Umiejętność modelowania procesu zakupów operacyjnych
  • Określenie granic zakresu obowiązków w zakupach operacyjnych

Profil uczestników:

Jest to szkolenie dedykowane zakupom operacyjnym i podstawom takich zakupów. Dla osób stawiających pierwsze kroki w zakupach operacyjnych lub tych, którzy o zakupach operacyjnych, codziennych  chcą wiedzieć więcej, chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat tychże zakupów oraz ich relacji z otoczeniem (wejście/wyjście), tak aby działały poprawnie.

Nie jest to szkolenie dla kupców strategicznych (Sourcing), czy doświadczonych kupców.

Forma kursów:

16 godzin w ciągu 2 dni. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Koszt szkolenia:

1 900.00 pln/szkolenie/osoba
Płatność: na podstawie faktury - po szkoleniu.
1 650.00 pln/szkolenie/osoba
Regulamin promocji.

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)