IMP. Inventory Management - Zarządzanie Zapasami (Zarządzanie Zapasami w Przedsiębiorstwie)

Cena netto: 3300,00 PLN
Ocena szkolenia:
Średnia ocena szkolenia
0,00
Szkolenie po jego zakończeniu może być oceniane przez uczestników.
dolnośląskie
24 godz.
brak danych
Szkolenie tradycyjne,
Logistyka Logistyka Logistyka Logistyka
Biuro
tel.: 61 82 09 267
e-mail: dagmara.kopacka@mpm24.com
26.09.2018
W trakcie szkolenia IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami - koncentrujemy się na zapasach. Kurs skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: określeniem wielkości partii, zapasami bezpieczeństwa, zawiera szczegółowy opis procesu planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technik zarządzania zapasami.
 

Głównym punktem szkolenia IMP - Inventory Management Policy jest zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz ich kontrola. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omówimy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów. Analizujemy różne podejścia wykorzystywane do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej. Punktem wyjścia będzie analiza i kontrola kosztów oraz analiza potencjalnych ryzyk i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. Rozważania opieramy o przykłady z firm produkcyjnych.

Obszernym tematem podczas IMP są zapasy bezpieczeństwa. Korzystając z przykładów z konkretnych firm, staramy się udzielić odpowiedzi na pytania:
• Czy należy je utrzymywać?
• Jak je powiązać z obsługą Klienta?
• Jakimi metodami je wyznaczać?
• Gdzie je planować: na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie?
• Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa?
• Jak często i jakimi metodami aktualizować oraz kontrolować ich wielkość?
• Jakie są zalety i ograniczenia poszczególnych metod?

W trakcie szkolenia dokonujemy przeglądu rozwiązań uzupełniania zapasów oraz zarządzania nimi. Poznajemy praktyczne metody podpowiadające kiedy i ile należy zamówić. Zaczynamy od technik najprostszych, opartych o punkty zamawiania i kontrolne okresowe przeglądy. Omawiamy zalety i ograniczenia tych technik – okazuje się bowiem, że nazbyt często w przedsiębiorstwach zapomina się o tym, że takie uproszczone metody zarządzania zapasami nie zawsze są skuteczne.

W kontekście przeglądu metod uzupełniania zapasów nawiązujemy do omówionych wcześniej zagadnień związanych z wielkościami partii oraz zapasami bezpieczeństwa.

Obszernym blokiem w ramach szkolenia są sesje poświęcone MRP – planowaniu potrzeb materiałowych. Przypominamy podstawy mechanizmu MRP, rozwijamy zagadnienia związane z wykorzystaniem wyników MRP zarówno w zarządzaniu produkcją, jak i planowaniu zaopatrzenia w komponenty. Omawiamy na przykładach, w jakiego rodzaju produkcji wykorzystanie MRP najpewniej przyniesie spodziewane korzyści w postaci lepszej kontroli nad zapasami. Omawiamy na przykładach z przedsiębiorstw z różnych branż ograniczenia MRP oraz nakreślamy sposoby radzenia sobie z tymi ograniczeniami. Szczegółowo definiujemy minimalne wymogi dotyczące jakości danych, które muszą być spełnione, aby MRP mogło realnie funkcjonować w firmie.

Całość szkolenia podsumowuje wieńczące Case Study. W trakcie tego ćwiczenia, uczestnicy na podstawie przekazanych informacji o faktycznie działającym przedsiębiorstwie będą mieli za zadanie zarekomendowanie konkretnych usprawnień – w formie propozycji nowego podejścia do zarządzania zapasami zarówno wyrobu gotowego, półproduktów jak i poszczególnych kategorii komponentów. Rekomendacja taka szczegółowo określa konfigurację całego systemu planowania: wykorzystane metody planowania, oraz ich parametryzację. Proponowane przez uczestników rozwiązania są dyskutowane oraz kontrolowane pod kątem zalet i ograniczeń, a także możliwości praktycznego wdrożenia w firmie. Przedstawione rozwiązania są konfrontowane zarówno z rekomendacjami standardu APICS, jak i faktycznymi rozwiązaniami w zarządzaniu w logistyce, po które sięgało realne przedsiębiorstwo.

2 900.00 pln/szkolenie/osoba
Regulamin promocji

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)