Prognozowanie popytu

Cena netto: 2250,00 PLN
Ocena szkolenia:
Średnia ocena szkolenia
0,00
Szkolenie po jego zakończeniu może być oceniane przez uczestników.
mazowieckie
24 godz.
brak danych
Szkolenie tradycyjne,
Logistyka Logistyka Logistyka Logistyka
Biuro
tel.: 61 82 09 267
e-mail: dagmara.kopacka@mpm24.com
10.10.2018

Prognozowanie Popytu

Szkolenie „Prognozowanie Popytu” (Demand Forecasting) obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące prognozowania w przedsiębiorstwie – jako części zintegrowanego systemu planistycznego w łańcuchu dostaw. Poruszane tematy omawiają zasady prawidłowego budowania prognoz i zarządzania prognozą.

 

Cele i korzyści szkolenia:

  • Zrozumienie potrzeby prognozowania sprzedaży (popytu)
  • Zrozumienie wpływu prognoz na priorytety przedsiębiorstwa: poziom obsługi Klienta, wielkość i strukturę zapasów oraz planowanie produkcji i zdolności produkcyjnych
  • Nabycie praktycznych umiejętności:

- przygotowania prognozy z użyciem metod ilościowych

- uwzględnienia w prognozie wiedzy rynkowej (Market Intelligence) i planowanych wydarzeń marketingowych

- oceny wiarygodności prognozy

- budowania zaufania do prognozy i włączania w prognozowanie pozostałych uczestników procesu

  • Poznanie metod wyboru priorytetów w procesie prognostycznym
  • Poznanie potencjału usprawnienia procesów, które niosą ze sobą metody wspólnego planowania w łańcuchu dostaw (CPFR)
  • Poznanie dobrych praktyk dotyczących aktualizacji i korygowania prognoz
  • Zrozumienie, jak odzwierciedlić priorytety przedsiębiorstwa budując miarę jakości procesu prognostycznego
  • Poznanie metod prognozowania produktów w różnych fazach cyklu życia
  • Poznanie zaawansowanych metod prognostycznych wspierających zarządzanie popytem sporadycznym, zamiennikami, popytem przetargowym oraz popytem w sytuacji ograniczonej podaży
  • Poznanie najlepszych praktyk i wskazówek dotyczących projektowania, wdrażania i zarządzania procesem prognostycznym w przedsiębiorstwie

 

Profil uczestników:

Szkolenie jest skierowane do kierowników logistyki, supply chain, pracowników działu marketingu oraz sprzedaży, analityków sprzedaży, osób zaangażowanych w przygotowanie prognoz oraz planowanie i budżetowanie sprzedaży oraz osób zarządzających procesem prognostycznym w firmie i koordynujących prognozy, pragnących budować i udoskonalać proces prognozowania w oparciu o najwyższe światowe standardy.

 

Forma kursów:

24 godzin lekcyjnych w ciągu 3 dni. Prezentacje, studia przypadków z przedsiębiorstw, ćwiczenia praktyczne i zadania oparte o rzeczywiste dane, dyskusje.

1 900.00 pln/szkolenie/osobaRegulamin promocji dostępny na http://www.mpm24.com/cms/att/Regulamin_promocji_FM.pdfPłatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)