Gospodarka Magazynowa i Kontrola Zapasów - modele i organizacja procesów

Cena netto: 1600,00 PLN
Ocena szkolenia:
Średnia ocena szkolenia
0,00
Szkolenie po jego zakończeniu może być oceniane przez uczestników.
16 godz.
brak danych
Szkolenie tradycyjne,
Logistyka Logistyka Logistyka Logistyka
Biuro
tel.: 61 82 09 267
e-mail: dagmara.kopacka@mpm24.com
08.11.2018

Gospodarka Magazynowa i Kontrola Zapasów – modele i organizacja procesów

Szkolenie z zakresu Gospodarki Magazynowej i Kontroli Zapasów – modele i organizacja procesów (Warehouse Management & Inventory Control - models and process organization) jest poświęcone zagadnieniom związanym z całym przepływem materiałów (komponentów, MRO, produkcji w toku, konsygnanty) w obszarze zakładów produkcyjnych oraz powiązanych z nim magazynów.

Opis szkolenia:

Szkolenie z zakresu Gospodarki Magazynowej i Kontroli Zapasów  – modele i organizacja procesów (Warehouse Management & Inventory Control - models and process organization)jest poświęcone zagadnieniom związanym z całym przepływem materiałów (komponentów, MRO, produkcji w toku, konsygnanty) w obszarze zakładów produkcyjnych oraz powiązanych z nim magazynów. Gospodarka Magazynowa jest traktowana jako integralna część szerzej pojmowanej Gospodarki Materiałowej (Materials Management) – równie istotnym co funkcje planistyczne i zakupowe – z tego tez względu dostarcza informacji i danych niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych.

Szkolenie to adresowane jest do osób chcących poznać przekrojowo procesy wpływające z jednej strony na zgodność stanów magazynowych, a z drugiej obsługujących fizycznie produkcję w niezbędne materiały. Są to fundamenty, na bazie których można w dalszych etapach wprowadzać usprawnienia procesowe i narzędziowe dedykowane bezpośrednio pod specyfikę branży i danego zakładu.

Na szkoleniu nie omawiamy więc nowinek ze świata IT, nie skupiamy się na technicznych aspektach wyposażenia magazynu, ani też nie wchodzimy w analizę kosztów magazynowania (material handling). Budujemy fundamenty procesu i sprawdzamy gdzie w strukturze organizacyjnej znajduje się dział odpowiedzialny za przepływ materiałów w firmie, jaki ma zakres uprawnień i za co odpowiada. Następnym krokiem jest weryfikacja jak zostały zaprojektowane procesy gospodarki magazynowej – w dużej mierze oparte jest to na przykładzie firmy gospodarza i przykładach zgłoszonych przez pozostałych uczestników z firm zewnętrznych. Dodatkowym aspektem jest zaprezentowanie zestawu wskaźników służących do oceny funkcjonowania procesów gospodarki magazynowej – przy tej okazji dużą uwagę przykładamy do procesów przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji – zarówno ciągłej jak i okresowej.

Wiedza i tematyka prezentowana podczas szkolenia jest spójna ze szkoleniami sygnowanymi marką APICS i jest jej uzupełnieniem.

Dodatkowym aspektem szkoleń jest przedstawienie praktycznego przełożenia procesów biznesowych na funkcjonalność systemu ERP, tak by faktycznie był narzędziem wspierającym codzienną pracę, a nie narzędziem do którego dopasowywane jest funkcjonowanie zakładu. Ze względu na okazję prezentacji systemu ERP w firmie gospodarza oraz na fakt wielości istniejących systemów ERP część prezentowanych przykładów omawiana będzie na bazie systemu używanego w firmie gospodarza szkolenia. Podczas szkolenia dajemy pełne spojrzenie na proces gospodarki magazynowej jako elementu łańcucha dostaw. Pokazujemy najlepsze światowe praktyki nakłaniając do podejścia by zaprojektować procesy i przepływ informacji, które zminimalizują ryzyko ciągłego pojawiania się pożarów, które trzeba nagle i bez właściwego przygotowania ugasić.

Podczas kursu pokażemy w jaki sposób można umiejscowić Gospodarkę Magazynową oraz Kontrolę Zapasów w ramach struktury organizacyjnej firmy, w jaki sposób procesy Gospodarki Magazynowej wpływają na codzienną pracę pozostałych działów oraz jaki efekt dla płynności finansowej firmy może mieć zapewnienie zgodności magazynowej na odpowiednio wysokim poziomie.

Cele szkolenia:

Nadrzędnym celem szkolenia jest zaprezentowanie struktury organizacyjnej i przykładowego modelu procesów gospodarki magazynowej mającej na celu zapewnienie oczekiwanej zgodności magazynowej, odzwierciedlenie fizycznych ruchów w systemie ERP oraz zapewnienie dostępności odpowiedniej ilości materiałów do wykonania planu produkcji, poprzez:

  • Wyjaśnienie różnicy między Gospodarką Magazynową a Gospodarką Materiałową.
  • Zrozumienie umiejscowienia działu odpowiedzialnego za fizyczny przepływ materiałów w firmie oraz za zapewnienie zgodności magazynowej na oczekiwanym poziomie w strukturze organizacyjnej firmy.
  • Zdefiniowanie roli Gospodarki Magazynowej jako odpowiednika banku w firmie.
  • Przedstawienie głównych podprocesów Gospodarki Magazynowej

                 - Przyjęcie dostaw

                 - Rozłożenie materiałów w magazynie i ruchu materiałów wewnątrz magazynu

                 - Wydania materiałów na produkcję

                 - Kontrola produkcji w toku oraz rozliczenie wykonanej produkcji

                 - Wysyłki wyrobów gotowych

                 - Inwentaryzacja roczna vs. ciągła

                 - Problemy jakościowe – kontrola materiałów

  • Procesy logistyczne a funkcjonalność systemu ERP – wyjaśnienie sytuacji: kto tu kogo wspiera?
  • W jaki sposób mierzyć oraz interpretować uzyskane wyniki efektywności poszczególnych procesów

Profil uczestników:

Szkolenie to kierowane jest do wszystkich uczestników procesów gospodarki magazynowej i kontroli przepływu materiałów wewnątrz firmy; przede wszystkim do Liderów i Kierowników Magazynu oraz Dystrybucji, ale również osób wdrażających strukturę magazynu w firmie i definiujących zarówno procesy jak i wsparcie procesów ze strony systemu klasy ERP. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników, którzy w swojej codziennej pracy widzą luki w organizacji procesów magazynowych – głównie w postaci kłopotów z prawidłową identyfikacją materiałów, odzwierciedleniem fizycznego miejsca tych materiałów w systemie klasy ERP, częstymi przestojami produkcji lub niesatysfakcjonującymi wynikami inwentaryzacji i wynikającymi z tego błędnymi danymi zasilającymi procesy MRP.

Ze względu na otwarty charakter szkolenia i uczestnictwo osób o różnym poziomie wiedzy i doświadczenia, program szkolenia stanowi bazę, na której uczestnicy szkolenia  mogą budować lub usprawniać istniejące procesy i narzędzia w swoich firmach, bezpośrednio po szkoleniu.

Również osoby obsługujące powiązane procesy – głównie bazujące na stanach magazynowych (planowanie produkcji i zakupy materiałów) oraz na odzwierciedleniu fizycznych ruchów materiałów w systemie ERP (księgowość) będą mogły poszerzyć swoją wiedzę o praktyczny zakres procesów magazynowych.

Zapraszamy również do kontaktu indywidualnego, aby zweryfikować czy zakres szkolenia otwartego jest zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Forma kursów:

  • 2 dni (14 godzin). Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i autorskich materiałach trenera. W ramach szkolenia uczestnicy omawiają faktyczne problemy jakie napotkali w trakcie swojej pracy, wykonują także ćwiczenia praktyczne proponujące konkretne koncepcje rozwiązań tychże problemów.
  • Praktycznym aspektem szkolenia jest wycieczka po magazynie i praca na „żywych przykładach” firmy gospodarza – w tym również omawianie przykładów funkcjonalności systemu ERP firmy gospodarza.

Koszt szkolenia:

1 600.00 pln/szkolenie/osoba
Płatność: na podstawie faktury - po szkoleniu.
1 400.00 pln/szkolenie/osoba
Regulamin promocji.

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)